Accesul pe piata muncii – AMBASADA ROMANIEI in Statul Israel

CERINŢE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ CETĂŢENII ROMÂNI PENTRU A PUTEA LUCRA LEGAL ÎN ISRAEL

  • Conform legislaţiei naţionale, doar angajatorii care dispun de permise de angajare valide de la Autoritatea pentru Populaţie şi Imigrări (API) din cadrul Ministerului de Interne pot angaja muncitori străini, respectiv doar muncitorii străini cu permise de muncă valabile şi vize B/1 (vize de lucru) pentru sectorul relevant pot fi angajaţi de către angajatorii autorizaţi.
  • Angajatorii autorizaţi au obligaţia de a înregistra angajarea muncitorului străin conform procedurilor API pentru sectorul relevant.
  • Muncitorii străini trebuie sa fie angajaţi pe un post cu normă întreagă de către angajatorul autorizat. Este interzisă angajarea cu jumătate de normă a unui muncitor străin.
  • Muncitori străini pot lucra exclusiv pentru angajatorul înregistrat şi autorizat care a efectuat angajarea, nefiind permisă angajarea pentru un alt angajator (inclusiv în timpul pauzelor de lucru, în vacanţe, zile de odihnă sau după încheierea orelor de lucru). În cazul nerespectării acestei obligaţii, muncitorul străin poate fi expulzat. De asemenea, dacă un angajator autorizat angajează în mod ilegal un muncitor străin, angajatorul respectiv riscă sancţionări pe linie administrativă sau penală.
  • Informaţii suplimentare sunt disponibile în Ghidul privind drepturile muncitorilor străini publicat de Centrul Naţional de Servicii şi Informare al Statului Israel la adresa:http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Documents/561040_Zchuton_2013_ROM_NoCrops.pdf

 MODALITĂŢI DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR DE MUNCĂ

  • Muncitorii străini ale căror drepturi şi prevederi specificate în contractul de muncă au fost încălcate de către angajator se pot adresa în sensul reglementării acestora la Divizia de Aplicare a Legislaţiei Muncii (Labor Laws Enforcement Division) din cadrul Ministerului Economiei al Statului Israel (tel. 1-800-800-126).
  • De asemenea, muncitorii străini pot reclama încălcarea drepturilor inclusiv la Avocatul poporului pentru drepturile muncitorilor străini din cadrul Departamentului Muncitorilor Străini (Foreign Workers Department) al Ministerului Economiei al Statului Israel (tel. 03-734-7230, 050-624-0546, fax: 03-734-7269).

Informaţii suplimentare sunt disponibile la următoarele adrese:

http://telaviv.mae.ro/node/177

http://mfa.gov.il/MFA/ConsularServices/Documents/ForeignWorkers2013.pdf

http://www.kavlaoved.org.il/en/

https://www.btl.gov.il/English%20homepage/Pages/default.aspx

http://www.kolzchut.org.il/he/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93_%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99

http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Documents/561040_Zchuton_2013_ROM_NoCrops.pdf

http://www.nbn.org.il/aliyahpedia/government-offices/office-locations/908-misrad-hapnim-ministry-of-the-interior-branches.html

http://www.moital.gov.il/

Start typing and press Enter to search